početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 310

naziv ad: "Montania" a.d.

sedište ad: BEOGRAD

godina osnivanja:

godine građe: 1936-1944.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1185

broj jedinice opisa: 2169podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 310/1

naziv/sedište: "Antimon" a.d. - Beograd

indikator promene: kasniji naziv a.d.

datum promene od: 1941.

datum promene do:podaci o fuziji i/ili pripajanju:

šifra učesnika: 292

naziv učesnika: Lisanski rudnici a.d.

sedište učesnika: Beograd

indikator: UP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 1941.oznaka i vrsta akcionarskog društva:

8 - Privredna preduzeća na osnovu akcionarskog kapitala

8.1 - Proizvodnja i trgovina artiklima pojedinih grana proizvodnje (po granama)

8.1-IV - IV grana: Industrija za eksploataciju i mehaničko oplemenjivanje prirodnih goriva

8.1-V - V grana: Industrija za eksploataciju, preradu i oplemenjivanje metala

8.1-VII - VII grana: Industrija prerade sirovih metala


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad