početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 1054

naziv ad: "Dunareana" štedionica i kreditni zavod d.d.

sedište ad: KOVIN

godina osnivanja:

godine građe: 1899, 1916-1929, 1933.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1308

broj jedinice opisa: 2292podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 1054/1

naziv/sedište: "Dunareana" zavod za štednju i zajam d.d. - Kovin

indikator promene: raniji naziv a.d.

datum promene od:

datum promene do:podaci o fuziji i/ili pripajanju:

šifra učesnika: 2235

naziv učesnika: "Lučaferul" društvo za štednju i kredit d.d.

sedište učesnika: Vršac

indikator: RP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 1942.vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad