početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 2235

naziv ad: "Lučaferul" društvo za štednju i kredit d.d.

sedište ad: VRŠAC

godina osnivanja:

godine građe: 1920, 1922-1929, 1934-1942.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1462

broj jedinice opisa: 2446podaci o fuziji i/ili pripajanju:

šifra učesnika: 1054

naziv učesnika: "Dunareana" štedionica i kreditni zavod d.d.

sedište učesnika: Kovin

indikator: UP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 1942.


šifra učesnika: 2204

naziv učesnika: "Steana" zavod za štednju i kredit d.d.

sedište učesnika: Vladimirovci

indikator: UP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 1942.


šifra učesnika: 72

naziv učesnika: "Sentinela" štedionica i kreditni zavod d.d.

sedište učesnika: Banatsko Novo Selo

indikator: UP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 1942.vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad