početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja imaju godinu osnivanja.šifra ad naziv AD sedište ad god. osniv. fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
105 Balkanska kreditna banka BEOGRAD1913. - - - - -
114 Beogradska trgovačka banka BEOGRAD1894.dada - - -
116 Beogradska založna banka BEOGRAD1902. - - - - -
127 Eskontna banka a.d. BEOGRAD1900. - da - - -
131 Industrijska banka BEOGRAD1913. - - - - -
132 Industrijska komercijalna banka a.d. BEOGRAD1909. - - da - -
134 Izvozna banka BEOGRAD1901.da - - - da
139 Kolonijalna banka BEOGRAD1910. - - - - -
142 "Merkur" beogradska banka a.d. BEOGRAD1906. - - - - -
147 Opšta privredna banka BEOGRAD1907. - da - - -