početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja imaju godinu osnivanja.šifra ad naziv AD sedište ad god. osniv. fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
196 Mehansko-kafanska zadruga a.d. BEOGRAD1889.da - - - -
197 Narodna zadruga a.d. BEOGRAD1902. - da - - -
198 Palilulska zadruga za štednju i kredit BEOGRAD1898. - da - - -
201 Udeonička zadruga a.d. BEOGRAD1900. - - da - -
202 Udeonička zadruga beogradskih piljara za štednju i kredit BEOGRAD1910. - - da - -
203 Vračarska zadruga a.d. BEOGRAD1893. - - - - -
205 Prvi akcionrski mlin a.d. BEOGRAD1901. - - da - -
207 Parni mlin braće Zake Popović a.d. BEOGRAD1910. - - - - -
216 Srpsko akcionarsko društvo za industriju piva, slada, leda i tome slično BEOGRAD1910. - - dada -
227 Klanično društvo a.d. BEOGRAD1895. - - - - -