početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja imaju godinu osnivanja.šifra ad naziv AD sedište ad god. osniv. fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
757 Srpska štedionica d.d. BIJELJINA1906. - - - - -
772 Boljevačka privredna banka a.d. BOLJEVAC1908. - - - - -
801 Kopaonička privredna zadruga a.d. BRUS1909. - - - - -
852 Daruvarska štedionica d.d. DARUVAR1893. - - - - -
884 Fabrika celuloze d.d. DRVAR1908. - da - - -
896 Zalagaonica i pridružena štedionica DUBROVNIK1671. - - - - -
902 Prva podravska dionička štedionica ĐURĐEVAC1894. - - - - -
937 Rudnička okružna zadruga a.d. GORNJI MILANOVAC1911. - - - - -
957 Kudrička štedionica d.d. GUDURICA1895. - - - - -
1029 Knjaževačka štedionica d.d. KNJAŽEVAC1888. - - - - -