početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 132

naziv ad: Industrijska komercijalna banka a.d.

sedište ad: BEOGRAD

godina osnivanja: 1909.

godine građe: 1913, 1914, 1920-1944.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1118

broj jedinice opisa: 2102podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 132/1

naziv/sedište: Industrijsko-komercijalno a.d. - Beograd

indikator promene: kasniji naziv a.d.

datum promene od: 04.08.1943.

datum promene do:oznaka i vrsta akcionarskog društva:

1 - Banke


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad