početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja imaju godinu osnivanja.šifra ad naziv AD sedište ad god. osniv. fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
393 "Hemikos" fabrika hemijskih proizvoda a.d. BEOGRAD1914. - - da - -
408 Beogradska tekstilna industrija a.d. BEOGRAD1911. - - da - da
420 Fabrika vunenih tkanina Koste Ilića i sinova a.d. BEOGRAD1910. - - - - -
426 Srpsko akcionarsko svilarsko društvo BEOGRAD1903. - - dadada
460 Prva srpska fabrika obuće Manojlo D. Kladis a.d. BEOGRAD1913. - - - - -
513 Jos. Dubski i kompanija, beogradsko građevinsko a.d. BEOGRAD1932. - - - - -
514 "Strabag" jugoslovensko akcionarsko društvo za građevinska preduzeća BEOGRAD1931. - - - - -
519 "Suvobor" a.d. građevinsko tehničko preduzeće BEOGRAD1939. - - - - -
524 "Kolubara" a.d. za tehnička i građevinska preduzeća BEOGRAD1927. - - - - -
539 "Jasbor" a.d. za trgovinu i tehnička preduzeća pređe tehnički biro ing. B. M. Pajevića BEOGRAD1926. - - - - -