početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja imaju godinu osnivanja.šifra ad naziv AD sedište ad god. osniv. fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
896 Zalagaonica i pridružena štedionica DUBROVNIK1671. - - - - -
179 Beogradski kreditni zavod BEOGRAD1870. - - - - -
159 Smederevska kreditna banka BEOGRAD1871. - - - da -
1645 Kreditna banka a.d. RUMA1872. - - - - -
2189 Vinkovačka štedionica a.d. VINKOVCI1872. - - - - -
164 Srpska kreditna banka a.d. BEOGRAD1882. - - - - -
1331 Narodna štedionica d.d. NOVI BEČEJ1882. - - - - -
2053 Resavska štedionica a.d. SVILAJNAC1885. - - - - -
1286 Negotinska štedionica a.d. NEGOTIN1886 - - - - -
1496 Paraćinska štedionica a.d. PARAĆIN1887. - - - - -