početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja imaju godinu osnivanja.šifra ad naziv AD sedište ad god. osniv. fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
174 Zanatlijsko-kreditna banka a.d. BEOGRAD1907. - - da - -
176 Zemaljska banka a.d. BEOGRAD1906. - - - - da
179 Beogradski kreditni zavod BEOGRAD1870. - - - - -
180 Dunavski kreditni zavod a.d. BEOGRAD1908. - - da - -
183 Beogradska trgovačka štedionica a.d. BEOGRAD1893. - - - - -
184 Građanska štedionica BEOGRAD1905.da - - - -
185 Palilulska štedionica BEOGRAD1906. - - - - -
189 Savinačka štedionica a.d. BEOGRAD1901.da - - - -
190 Vračarska štedionica a.d. BEOGRAD1898.da - - - -
191 Akcionarska kožarska zadruga BEOGRAD1903. - - - - -