početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja imaju godinu osnivanja.šifra ad naziv AD sedište ad god. osniv. fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
393 "Hemikos" fabrika hemijskih proizvoda a.d. BEOGRAD1914. - - da - -
539 "Jasbor" a.d. za trgovinu i tehnička preduzeća pređe tehnički biro ing. B. M. Pajevića BEOGRAD1926. - - - - -
2655 "Jugoslavija" film a.d. BEOGRAD1930. - - - - -
524 "Kolubara" a.d. za tehnička i građevinska preduzeća BEOGRAD1927. - - - - -
587 "Letnjikovac" a.d. BEOGRAD1909. - - - - -
142 "Merkur" beogradska banka a.d. BEOGRAD1906. - - - - -
726 "Oslobođenje" izdavačko a.d. BEOGRAD1921. - - - - -
727 "Pobeda" a.d. BEOGRAD1908. - - - - -
731 "Selo" d.d. BEOGRAD1920. - - - - -
514 "Strabag" jugoslovensko akcionarsko društvo za građevinska preduzeća BEOGRAD1931. - - - - -