početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja imaju godinu osnivanja.šifra ad naziv AD sedište ad god. osniv. fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
152 Prometna banka BEOGRAD1895. - - - - -
153 Prva srpska zemljoradnička banka BEOGRAD1912. - - - - da
154 Rusko-slovenska banka BEOGRAD1895. - - - - da
155 Saobraćajna banka BEOGRAD1906. - - - - -
157 Savska banka BEOGRAD1900. - - da - -
158 Slavija banka a.d. BEOGRAD1909. - - da - -
159 Smederevska kreditna banka BEOGRAD1871. - - - da -
161 Srpska banka BEOGRAD1906. - - - - da
162 Srpska građevinska banka BEOGRAD1897. - - da - -
164 Srpska kreditna banka a.d. BEOGRAD1882. - - - - -