početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja imaju godinu osnivanja.šifra ad naziv AD sedište ad god. osniv. fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
2189 Vinkovačka štedionica a.d. VINKOVCI1872. - - - - -
2280 Srpska banka d.d. ZAGREB1895. - da - - da
2603 Zaječarsko industrijsko udruženje a.d. ZAJEČAR1895. - - - - -
2638 Moravska trgovačka banka a.d. ŽABARI1911. - - - - -
2653 Radio-Beograd a.d. BEOGRAD1923. - - - - -
2655 "Jugoslavija" film a.d. BEOGRAD1930. - - - - -
2657 "Volta" d.d. za promet kina BEOGRAD1937. - - - - -