početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja imaju godinu osnivanja.šifra ad naziv AD sedište ad god. osniv. fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
230 Mlekarska zadruga a.d. BEOGRAD1898. - - - - -
253 Pčelarsko-voćarska zadruga BEOGRAD1900. - - - - -
254 Prvo srpsko akcionarsko društvo za eksploataciju šuma BEOGRAD1910. - - - da -
271 Stolarsko akcionarsko društvo a.d. BEOGRAD1903. - - - - -
328 Raljska fabrika cementa a.d. BEOGRAD1899. - - - - -
333 Cigljarsko-keramičarsko a.d. BEOGRAD1902. - - - - -
335 Srpska fabrika stakla a.d. BEOGRAD1906. - - - da -
337 Prva srpska fabrika stakla za prozore a.d. BEOGRAD1908. - - - - -
344 Zadruga za podizanje domaće industrije a.d. BEOGRAD1894. - - - - -
350 Fabrika "Gođevac" a.d. BEOGRAD1888. - - da - -