početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja imaju godinu osnivanja.



šifra ad naziv AD sedište ad god. osniv. fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
1286 Negotinska štedionica a.d. NEGOTIN1886 - - - - -
1302 Niška banka a.d. NIŠ1906. - da - - -
1308 Okružna banka NIŠ1907. - - - - -
1331 Narodna štedionica d.d. NOVI BEČEJ1882. - - - - -
1365 Jugoslovenski Hofer - Šranc - Klajton - Šultvort d.d. NOVI SAD1926. - - - da -
1423 Obrenovačka zadruga a.d. OBRENOVAC1894. - - - - -
1475 Pančevačka komercijalna banka i štedionica d.d. PANČEVO1893. - - - - -
1496 Paraćinska štedionica a.d. PARAĆIN1887. - - - - -
1579 Hrvatska pučka štedionica d.d. PITOMAČA1906. - - - - -
1584 Podgorička banka a.d. PODGORICA (Titograd)1905. - - - - -