početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja imaju godinu osnivanja.šifra ad naziv AD sedište ad god. osniv. fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
1030 Knjaževačka zadruga za kredit i štednju a.d. KNJAŽEVAC1903. - - - - -
1060 Kragujevačka šumadijska banka a.d. KRAGUJEVAC1905. - - - - -
1087 Kruševačka banka a.d. KRUŠEVAC1896. - - da - da
1108 Svilarsko društvo a.d. LAPOVO1903. - - dada -
1129 Leskovačka trgovačka banka a.d. LESKOVAC1903. - - - - -
1132 Leskovačka udeoničarska štedionica a.d. LESKOVAC1888.da - - - -
1251 Mladenovačka trgovačko kreditna banka MLADENOVAC1908. - - - - -
1254 Mladenovačka zadruga a.d. MLADENOVAC1895. - - - - -
1255 A.D. za preradu biljnih vlakana i trgovinu tekstilom MLADENOVAC1935.da - - da -
1284 Zemljoradnička zanatska štedionica a.d. NATALINCI1927. - - - - -