početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja imaju godinu osnivanja.šifra ad naziv AD sedište ad god. osniv. fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
1620 Prizrenska zadruga a.d. PRIZREN1912. - - - - -
1628 Račanska banka a.d. RAČA (kragujevačka)1908. - - - - -
1630 Račanska štedionica a.d. RAČA (kragujevačka)1899. - - - - -
1645 Kreditna banka a.d. RUMA1872. - - - - -
1720 Udruženje gvožđara d.d. SARAJEVO1923. - - dada -
1789 Srpska zemljoradnička banka a.d. SKOPLJE1915. - da - - -
1829 Podunavska okružna zadruga a.d. SMEDEREVO1893. - - - - -
1835 Palanačka kreditna banka a.d. SMEDEREVSKA PALANKA1906. - - - - -
2053 Resavska štedionica a.d. SVILAJNAC1885. - - - - -
2058 Podrinska banka d.d. ŠABAC1907. - - - - -