početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja imaju godinu osnivanja.šifra ad naziv AD sedište ad god. osniv. fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
559 Srpsko brodarsko društvo BEOGRAD1891. - - da - -
567 Rusko-jugoslovensko društvo za brodarstvo i trgovinu BEOGRAD1920. - - - - -
568 Jugoslovensko transportno parobrodarsko a.d. BEOGRAD1928. - - - - -
587 "Letnjikovac" a.d. BEOGRAD1909. - - - - -
598 Francusko-srpska industrija cementa i uglja a.d. BEOGRAD1913. - - - - -
652 Podunavsko trgovačko a.d. BEOGRAD1910. - da - - -
726 "Oslobođenje" izdavačko a.d. BEOGRAD1921. - - - - -
727 "Pobeda" a.d. BEOGRAD1908. - - - - -
731 "Selo" d.d. BEOGRAD1920. - - - - -
741 Štamparsko izdavačko preduzeće za ilustrovane izrade a.d. BEOGRAD1931. - - - - -