početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su promenila sedište.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
290 A.D. za eksploataciju ugljenih majdana BEOGRAD - - dada -
1255 A.D. za preradu biljnih vlakana i trgovinu tekstilom MLADENOVACda - - da -
579 Adolf Blum i Poper, jugoslovensko otpremničko d.d. BEOGRAD - - dadada
583 Akcionarsko društvo za preradu životinjske dlake BEOGRAD - - dada -
2298 Baranjski paromlin d.d. ZAGREB - - - da -
117 Bosanska banka d.d. BEOGRADda - dada -
118 Bosanska industrijska i trgovačka banka BEOGRAD - - - dada
1663 Bosanska industrijska i trgovačka banka d.d. SARAJEVO - da - da -
1909 Braća Mesarović d.d. SREMSKA MITROVICA - - dada -
548 Čantavirske vicinalne železnice d.d. BEOGRAD - - - da -