početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 290

naziv ad: A.D. za eksploataciju ugljenih majdana

sedište ad: BEOGRAD

godina osnivanja:

godine građe: 1921-1933, 1936-1943.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1181

broj jedinice opisa: 2165podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 290/1

naziv/sedište: A.D. za eksploataciju ugljenih majdana u srezu mlavskom i despotovačkom - Petrovac (požarevački)

indikator promene: raniji naziv a.d. i ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do: 01.02.1925.


šifra promene: 290/2

naziv/sedište: A.D. za eksploataciju ugljenih majdana - Beograd

indikator promene: naziv a.d. i sedište a.d.

datum promene od: 1925.

datum promene do: 1940.


šifra promene: 290/3

naziv/sedište: Rude i kopovi a.d. - Beograd

indikator promene: kasniji naziv a.d.

datum promene od: 08.06.1940.

datum promene do:oznaka i vrsta akcionarskog društva:

8 - Privredna preduzeća na osnovu akcionarskog kapitala

8.1 - Proizvodnja i trgovina artiklima pojedinih grana proizvodnje (po granama)

8.1-IV - IV grana: Industrija za eksploataciju i mehaničko oplemenjivanje prirodnih goriva

8.1-V - V grana: Industrija za eksploataciju, preradu i oplemenjivanje metala

8.1-VII - VII grana: Industrija prerade sirovih metala


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad