početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su promenila sedište.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
90 "Planta" dioničarsko društvo za lekovito bilje BEGEJ SV. ĐURAĐ - - dada -
2588 "Podravina" d.d. za parcelaciju i kolonizaciju ZAGREB - - - da -
603 "Predović" a.d. za trgovinu stočnim proizvodima, proizvodnju seruma protiv kuge, zaraznih bolesti, proizvodnju cigala, crepa i industriju drveta BEOGRAD - - dada -
481 "Relais" električna fabrika d.d. BEOGRAD - - - da -
1933 "Štajn" d.d. STARA KANJIŽA - - - da -
2589 "Stubičke Toplice" d.d. ZAGREB - - - da -
1112 "Terma" lječilišno d.d. LAŠKO - - - da -
578 "Transdanubius" podunavsko i internacionalno transportno a.d. BEOGRAD - - dadada
571 "Transport" d.d. BEOGRAD - - - da -
861 "Trape" d.d. za proizvodnju raznih industrijskih proizvoda DELIBAŠINO SELO - - dada -