početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su promenila sedište.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
476 "Ganc" jugoslovensko akcionarsko društvo BEOGRAD - - - da -
258 "Golija" šumsko industrijsko a.d. BEOGRAD - - dada -
1237 "Greinitz" industrija i trgovina željezom MARIBOR - - - da -
798 "Humanik" industrija i trgovina koža i cipela d.d. BREG PRI PTUJU - - - dada
1780 "Ibar" trgovačka banka a.d. SKOPLJE - - - dada
879 "Ilmadvor" d.d. za proizvodnju žeste DONJI MIHOLJAC - - - da -
468 "Jugo-guma" a.d. BEOGRAD - - - da -
1990 "Jugo-Mauntner" izvoz i uvoz hrane i semena d.d. SUBOTICA - - - da -
639 "Jugopromet" trgovačko a.d. BEOGRAD - - dada -
2410 "Jugoslovenska medica" d.d. za promet i industriju kemikalija i ljekarija ZAGREB - - dada -