početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su promenila sedište.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
2176 Golubačka banka a.d. VELIKO GRADIŠTE - - dada -
2265 Gostioničarska zadružna banka d.d. ZAGREB - - dada -
1007 Hrvatski mlin na čigre d.d. KARLOVAC - - dada -
570 I jugoslovensko transportno Šenker i kompanija a.d. BEOGRAD - - - da -
500 Industrija aeroplanskih motora a.d. BEOGRAD - - dada -
1633 Industrija aeroplanskih motora a.d. RAKOVICA - - dada -
343 Industrija mramora i kamenoreza a.d. BEOGRAD - - - dada
617 Industrijsko i trgovačko a.d. BEOGRAD - - - da -
135 Jadranska banka BEOGRAD - - dadada
596 Jerma Gabernik, akcionarsko društvo BEOGRAD - - dada -