početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 117

naziv ad: Bosanska banka d.d.

sedište ad: BEOGRAD

godina osnivanja:

godine građe: 1912, 1919-1928, 1931.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1110

broj jedinice opisa: 2094podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 117/1

naziv/sedište: Austrijsko-bosanska banka - Sarajevo

indikator promene: raniji naziv a.d. i ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do: 1919.


šifra promene: 117/2

naziv/sedište: Bosanska banka d.d. - Sarajevo

indikator promene: naziv a.d. i ranije sedište a.d.

datum promene od: 1919.

datum promene do: 30.04.1922.


šifra promene: 117/3

naziv/sedište: Bosanska banka d.d. - Beograd

indikator promene: naziv a.d. i sedište a.d.

datum promene od: 30.04.1922.

datum promene do:podaci o fuziji i/ili pripajanju:

šifra učesnika: 2274

naziv učesnika: Jugoslovenska udružena banka d.d.

sedište učesnika: Zagreb

indikator: RF (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 28.08.1928.oznaka i vrsta akcionarskog društva:

1 - Banke


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad