početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su promenila sedište.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
1367 "Albus" tvornica sapuna d.d. NOVI SAD - - dada -
385 "Astra" d.d. industrija hemijskih proizvoda BEOGRAD - - - da -
1355 "Atlas" fabrika nameštaja i industrija drvene robe d.d. NOVI SAD - - dadada
776 "Bata" jugoslovenska tvornica gume i obuće d.d. BOROVO - - dadada
2620 "Destilerija" a.d. ZEMUN - - - da -
1814 "Drina" a.d. za eksploataciju šuma BiH SLAVONSKI BROD - - - da -
1385 "Drvar" dioničarsko društvo NOVI SAD - - - da -
368 "Fiat" jugoslovensko automobilsko prometno a.d. BEOGRAD - - - da -
2430 "Fosfat" d.d. za promet i trgovinu umjetnim gnojivima ZAGREB - - dada -
1665 "Gajret" banka d.d. SARAJEVO - - - da -