početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 118

naziv ad: Bosanska industrijska i trgovačka banka

sedište ad: BEOGRAD

godina osnivanja:

godine građe: 1918, 1920-1925, 1927-1934, 1936-1938.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1111

broj jedinice opisa: 2095podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 118/1

naziv/sedište: Sarajevo

indikator promene: ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do: 07.11.1931.podaci o filijalama:

mesto filijale: Bijeljina
mesto filijale: Novi Sad
mesto filijale: Sarajevo
mesto filijale: Tuzla
mesto filijale: Zagreboznaka i vrsta akcionarskog društva:

1 - Banke


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad