početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su promenila sedište.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
556 Vicinalne železnice Vinkovci-Brčko BEOGRAD - - - da -
1182 Željezni majdan i topionica Topusko d.d. LJUBLJANA - - - da -
177 Zemaljska kreditna banka a.d. BEOGRAD - da - dada
597 Zemunska fabrika asfalta i krovne lepenke BEOGRAD - - - da -