početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su promenila sedište.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
2273 Jugoslovenska banka d.d. ZAGREB - - dadada
975 Jugoslovenska krznarska industrija a.d. INĐIJA - - dada -
769 Jugoslovenska kudeljska industrija d.d. BOĐANI - - - da -
2403 Jugoslovenska Standard oil kompanija d.d. ZAGREB - dadada -
1365 Jugoslovenski Hofer - Šranc - Klajton - Šultvort d.d. NOVI SAD - - - da -
482 Jugoslovensko električno društvo A.E.G. BEOGRAD - da - dada
660 Jugoslovensko Watson a.d. BEOGRAD - - dada -
2540 Julio Meinl, trgovačko d.d. ZAGREB - - - dada
430 Juta i konoplja a.d. BEOGRAD - - dada -
690 Kanal kralja Petra I a.d. BEOGRAD - - dada -