početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su promenila sedište.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
360 "Kontinentalno" a.d. za trgovinu željezom BEOGRAD - - dada -
293 "Kosovo" rudarsko industrijsko a.d. BEOGRAD - - - da -
2607 "Krivaja" šumska industrija d.d. ZAVIDOVIĆI - - dada -
1870 "Mare" d.d. za uvoz i izvoz SOMBOR - - - da -
1979 "Margit" parni mlin d.d. SUBOTICA - - - da -
364 "Metal" a.d. BEOGRAD - - dada -
324 "Minero" a.d. BEOGRAD - - - da -
1777 "Monte Promina" rudarsko društvo d.d. SIVERIĆ - - - da -
2519 "Neuberger" d.d. za trgovinu i industriju ZAGREB - - dada -
1009 "Pisanica", d.d. za eksport jaja i živadi KARLOVAC - - - da -