početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 1255

naziv ad: A.D. za preradu biljnih vlakana i trgovinu tekstilom

sedište ad: MLADENOVAC

godina osnivanja: 1935.

godine građe: 1935, 1940.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1334

broj jedinice opisa: 2318podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 1255/1

naziv/sedište: Beograd

indikator promene: prvo sedište

datum promene od: 1935.

datum promene do:


šifra promene: 1255/2

naziv/sedište: Mladenovac

indikator promene: ranije sedište a.d.

datum promene od: 1935.

datum promene do:podaci o fuziji i/ili pripajanju:

šifra učesnika: 1257

naziv učesnika: A.D. za preradu biljnih vlakana i trgovinu tekstilom i fabrika džakova

sedište učesnika: Mladenovac

indikator: RF (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 1940.vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad