početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su promenila sedište.



šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
551 Vicinalne železnice Noskvici-Slatina - Našice a.d. BEOGRAD - - - da -
552 Rogoške lokalne železnice a.d. BEOGRAD - - - da -
553 D.D. vicinalne železnice Sombor-Stari Bečej BEOGRAD - - - da -
554 Lokalne železnice Subotica-Bogojevo-Palanka d.d. BEOGRAD - - - da -
555 Vicinalna železnica Varaždin-Golubovac a.d. BEOGRAD - - - da -
556 Vicinalne železnice Vinkovci-Brčko BEOGRAD - - - da -
557 Lokalne železnice Vršac-Kovin d.d. BEOGRAD - - - da -
570 I jugoslovensko transportno Šenker i kompanija a.d. BEOGRAD - - - da -
571 "Transport" d.d. BEOGRAD - - - da -
576 Međunarodno transportno akcionarsko društvo BEOGRAD - - dadada