početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 579

naziv ad: Adolf Blum i Poper, jugoslovensko otpremničko d.d.

sedište ad: BEOGRAD

godina osnivanja:

godine građe: 1923, 1926, 1936-1944.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1234

broj jedinice opisa: 2218podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 579/1

naziv/sedište: Zagreb

indikator promene: ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do: 29.11.1938.


šifra promene: 579/2

naziv/sedište: "Transport" međunarodno otpremničko a.d. - Beograd

indikator promene: kasniji naziv a.d.

datum promene od: 31.05.1942.

datum promene do:podaci o filijalama:

mesto filijale: Maribor
mesto filijale: Novi Sad
mesto filijale: Suboticaoznaka i vrsta akcionarskog društva:

8 - Privredna preduzeća na osnovu akcionarskog kapitala

8.1 - Proizvodnja i trgovina artiklima pojedinih grana proizvodnje (po granama)

8.1-XXII - XXII grana: Saobraćajna preduzeća


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad