početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 776

naziv ad: "Bata" jugoslovenska tvornica gume i obuće d.d.

sedište ad: BOROVO

godina osnivanja:

godine građe: 1920, 1922-1927, 1929, 1930, 1932-1936.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1271

broj jedinice opisa: 2255podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 776/1

naziv/sedište: "Bata" cipele i koža d.d. - Zemun

indikator promene: raniji naziv a.d. i ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do: 1924.


šifra promene: 776/2

naziv/sedište: "Bata" cipele i koža d.d. - Zagreb

indikator promene: raniji naziv a.d. i ranije sedište a.d.

datum promene od: 1924.

datum promene do: 1932.


šifra promene: 776/3

naziv/sedište: "Bata" cipele i koža d.d. - Borovo

indikator promene: raniji naziv a.d. i sedište a.d.

datum promene od: 22.10.1932.

datum promene do:


šifra promene: 776/4

naziv/sedište: "Bata" jugoslovenska tvornica gume i obuće d.d. - Borovo

indikator promene: naziv a.d. i sedište a.d.

datum promene od: 1933.

datum promene do:podaci o filijalama:

mesto filijale: Beograd
mesto filijale: Mostar
mesto filijale: Novi Sad
mesto filijale: Petrovgrad
mesto filijale: Sarajevo
mesto filijale: Sombor
mesto filijale: Subotica
mesto filijale: Travnikvrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad