početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 368

naziv ad: "Fiat" jugoslovensko automobilsko prometno a.d.

sedište ad: BEOGRAD

godina osnivanja:

godine građe: 1923-1932, 1934, 1935, 1939-1943.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1196

broj jedinice opisa: 2180podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 368/1

naziv/sedište: Zagreb

indikator promene: ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do: 31.05.1927.


šifra promene: 368/2

naziv/sedište: Beograd

indikator promene: ranije sedište a.d.

datum promene od: 1927.

datum promene do: 1939.


šifra promene: 368/3

naziv/sedište: Zagreb

indikator promene: ranije sedište a.d.

datum promene od: 1939.

datum promene do: 1940.


šifra promene: 368/4

naziv/sedište: Beograd

indikator promene: sedište a.d.

datum promene od: 1940.

datum promene do:oznaka i vrsta akcionarskog društva:

8 - Privredna preduzeća na osnovu akcionarskog kapitala

8.1 - Proizvodnja i trgovina artiklima pojedinih grana proizvodnje (po granama)

8.1-VIII - VIII grana: Industrija prerade gvožđa i metala


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad