početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 1665

naziv ad: "Gajret" banka d.d.

sedište ad: SARAJEVO

godina osnivanja:

godine građe: 1921-1940.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1392

broj jedinice opisa: 2376podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 1665/1

naziv/sedište: Sarajevo

indikator promene: ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do: 11.03.1932.


šifra promene: 1665/2

naziv/sedište: Beograd

indikator promene: ranije sedište a.d.

datum promene od: 11.03.1932.

datum promene do: 12.03.1935.


šifra promene: 1665/3

naziv/sedište: Sarajevo

indikator promene: sedište a.d.

datum promene od: 12.03.1935.

datum promene do:oznaka i vrsta akcionarskog društva:

1 - Banke


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad