početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 1814

naziv ad: "Drina" a.d. za eksploataciju šuma BiH

sedište ad: SLAVONSKI BROD

godina osnivanja:

godine građe:

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1406

broj jedinice opisa: 2390podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 1814/1

naziv/sedište: Beograd

indikator promene: kasnije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do: 1935.vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad