početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 1367

naziv ad: "Albus" tvornica sapuna d.d.

sedište ad: NOVI SAD

godina osnivanja:

godine građe: 1922-1930, 1934-1937.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1348

broj jedinice opisa: 2332podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 1367/1

naziv/sedište: Prva novosadska tvornica sapuna Jakov Šicer i sin d.d. - Novi Sad

indikator promene: raniji naziv a.d.

datum promene od:

datum promene do: 1927.


šifra promene: 1367/2

naziv/sedište: "Albus" tvornica sapuna d.d. - Novi Sad

indikator promene: naziv a.d. i sedište a.d.

datum promene od: 1927.

datum promene do: 1935.


šifra promene: 1367/3

naziv/sedište: Beograd

indikator promene: kasnije sedište a.d.

datum promene od: 1935.

datum promene do: 1936.


šifra promene: 1367/4

naziv/sedište: Novi Sad

indikator promene: sedište a.d.

datum promene od: 1936.

datum promene do:oznaka i vrsta akcionarskog društva:

8 - Privredna preduzeća na osnovu akcionarskog kapitala

8.1 - Proizvodnja i trgovina artiklima pojedinih grana proizvodnje (po granama)

8.1-X - X grana: Hemijska industrija


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad