početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 1355

naziv ad: "Atlas" fabrika nameštaja i industrija drvene robe d.d.

sedište ad: NOVI SAD

godina osnivanja:

godine građe: 1922-1927, 1931.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1347

broj jedinice opisa: 2331podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 1355/1

naziv/sedište: Gospodarska banka d.d. - Novi Sad

indikator promene: raniji naziv a.d.

datum promene od:

datum promene do:


šifra promene: 1355/2

naziv/sedište: H. Pesing i sin - Sremska Mitrovica

indikator promene: raniji naziv a.d. i ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do:podaci o filijalama:

mesto filijale: Sremska Mitrovicaoznaka i vrsta akcionarskog društva:

8 - Privredna preduzeća na osnovu akcionarskog kapitala

8.1 - Proizvodnja i trgovina artiklima pojedinih grana proizvodnje (po granama)

8.1-II - II grana: Industrija drveta


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad