početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su promenila sedište.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
1355 "Atlas" fabrika nameštaja i industrija drvene robe d.d. NOVI SAD - - dadada
1365 Jugoslovenski Hofer - Šranc - Klajton - Šultvort d.d. NOVI SAD - - - da -
1367 "Albus" tvornica sapuna d.d. NOVI SAD - - dada -
1385 "Drvar" dioničarsko društvo NOVI SAD - - - da -
1455 Fabrika peći a.d. OSIJEK - - - da -
1553 Titelska parna pilana i mlin na valjke d.d. PETROVGRAD (VELIKI BEČKEREK - ZRENJANIN) - - - da -
1632 Termotehnički zavod d.d. RAČJE - - - da -
1633 Industrija aeroplanskih motora a.d. RAKOVICA - - dada -
1653 Tvornica za dušik d.d. RUŠE - - - da -
1663 Bosanska industrijska i trgovačka banka d.d. SARAJEVO - da - da -