početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su promenila sedište.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
1665 "Gajret" banka d.d. SARAJEVO - - - da -
1671 Međunarodna banka d.d. SARAJEVO - - dada -
1720 Udruženje gvožđara d.d. SARAJEVO - - dada -
1734 "Union" građevinsko trgovačko d.d. SARAJEVO - - dada -
1777 "Monte Promina" rudarsko društvo d.d. SIVERIĆ - - - da -
1780 "Ibar" trgovačka banka a.d. SKOPLJE - - - dada
1814 "Drina" a.d. za eksploataciju šuma BiH SLAVONSKI BROD - - - da -
1826 Smederevska građanska banka d.d. SMEDEREVO - - - da -
1870 "Mare" d.d. za uvoz i izvoz SOMBOR - - - da -
1909 Braća Mesarović d.d. SREMSKA MITROVICA - - dada -