početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su promenila sedište.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
662 Poslovni zavod a.d. BEOGRAD - - - da -
690 Kanal kralja Petra I a.d. BEOGRAD - - dada -
695 Trgovačko obaveštajni zavod a.d. BEOGRAD - - dada -
769 Jugoslovenska kudeljska industrija d.d. BOĐANI - - - da -
776 "Bata" jugoslovenska tvornica gume i obuće d.d. BOROVO - - dadada
798 "Humanik" industrija i trgovina koža i cipela d.d. BREG PRI PTUJU - - - dada
815 Srpsko-arbanska banka a.d. CETINJE - - dada -
861 "Trape" d.d. za proizvodnju raznih industrijskih proizvoda DELIBAŠINO SELO - - dada -
868 Prva bosansko-hercegovačka tvornica šibica d.d. DOLAC - - - da -
879 "Ilmadvor" d.d. za proizvodnju žeste DONJI MIHOLJAC - - - da -