početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 1365

naziv ad: Jugoslovenski Hofer - Šranc - Klajton - Šultvort d.d.

sedište ad: NOVI SAD

godina osnivanja: 1926.

godine građe: 1926, 1930-1941.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

napomena: osnovano u Novom Sadu 1926. godine.

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1348

broj jedinice opisa: 2332podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 1365/1

naziv/sedište: Novi Sad

indikator promene: prvo sedište

datum promene od: 1926.

datum promene do: 1932.


šifra promene: 1365/2

naziv/sedište: Beograd

indikator promene: ranije sedište a.d.

datum promene od: 1932.

datum promene do: 1940.


šifra promene: 1365/3

naziv/sedište: Novi Sad

indikator promene: sedište a.d.

datum promene od: 1940.

datum promene do:oznaka i vrsta akcionarskog društva:

8 - Privredna preduzeća na osnovu akcionarskog kapitala

8.1 - Proizvodnja i trgovina artiklima pojedinih grana proizvodnje (po granama)

8.1-VIII - VIII grana: Industrija prerade gvožđa i metala


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad