početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 1653

naziv ad: Tvornica za dušik d.d.

sedište ad: RUŠE

godina osnivanja:

godine građe: 1916-1921, 1924, 1927, 1936.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1390

broj jedinice opisa: 2374podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 1653/1

naziv/sedište: Beč

indikator promene: ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do:vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad