početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 1553

naziv ad: Titelska parna pilana i mlin na valjke d.d.

sedište ad: PETROVGRAD (VELIKI BEČKEREK - ZRENJANIN)

godina osnivanja:

godine građe: 1921-1929, 1931.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1371

broj jedinice opisa: 2355podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 1553/1

naziv/sedište: Titel (kod Petrovgrada)

indikator promene: ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do: 1922.oznaka i vrsta akcionarskog društva:

8 - Privredna preduzeća na osnovu akcionarskog kapitala


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad