početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su promenila sedište.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
2588 "Podravina" d.d. za parcelaciju i kolonizaciju ZAGREB - - - da -
2589 "Stubičke Toplice" d.d. ZAGREB - - - da -
2607 "Krivaja" šumska industrija d.d. ZAVIDOVIĆI - - dada -
2620 "Destilerija" a.d. ZEMUN - - - da -