početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su promenila sedište.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
213 Veliko-Bečkerečka fabrika šećera a.d. BEOGRAD - - dada -
216 Srpsko akcionarsko društvo za industriju piva, slada, leda i tome slično BEOGRAD - - dada -
217 Poljoprivredna fabrika špirita a.d. BEOGRAD - - dada -
234 Suhomesnata i mlinska industrija a.d. BEOGRAD - - - da -
254 Prvo srpsko akcionarsko društvo za eksploataciju šuma BEOGRAD - - - da -
257 "Viktorija" šumsko industrijsko a.d. BEOGRAD - - - da -
258 "Golija" šumsko industrijsko a.d. BEOGRAD - - dada -
263 "Treska" a.d. preduzeće za trgovinu i preradu drveta BEOGRAD - - - da -
285 Rudnik "Kostolac" Đorđa Vajferta a.d. BEOGRAD - - - da -
290 A.D. za eksploataciju ugljenih majdana BEOGRAD - - dada -