početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su promenila sedište.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
1933 "Štajn" d.d. STARA KANJIŽA - - - da -
1979 "Margit" parni mlin d.d. SUBOTICA - - - da -
1990 "Jugo-Mauntner" izvoz i uvoz hrane i semena d.d. SUBOTICA - - - da -
2148 Dioničko društvo za željeznu industriju VAREŠ - - dada -
2176 Golubačka banka a.d. VELIKO GRADIŠTE - - dada -
2191 Šumsko gospodarstvo d.d. VINKOVCI - - - da -
2265 Gostioničarska zadružna banka d.d. ZAGREB - - dada -
2273 Jugoslovenska banka d.d. ZAGREB - - dadada
2298 Baranjski paromlin d.d. ZAGREB - - - da -
2300 Donjomiholjački mlin na valjke d.d. ZAGREB - - - da -