početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su promenila sedište.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
2361 Kontinentalno bauxitno rudokopno i industrijsko d.d. ZAGREB - - - da -
75 Kreditna banka d.d. BANJA LUKA - - - da -
549 Lokalne železnice Južnog podunavlja a.d. BEOGRAD - - - da -
554 Lokalne železnice Subotica-Bogojevo-Palanka d.d. BEOGRAD - - - da -
557 Lokalne železnice Vršac-Kovin d.d. BEOGRAD - - - da -
1671 Međunarodna banka d.d. SARAJEVO - - dada -
576 Međunarodno transportno akcionarsko društvo BEOGRAD - - dadada
363 Metalno akcionarsko društvo BEOGRADda - - da -
217 Poljoprivredna fabrika špirita a.d. BEOGRAD - - dada -
662 Poslovni zavod a.d. BEOGRAD - - - da -