početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 1633

naziv ad: Industrija aeroplanskih motora a.d.

sedište ad: RAKOVICA

godina osnivanja:

godine građe: 1927-1942, 1944.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1386

broj jedinice opisa: 2370podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 1633/1

naziv/sedište: Industrija motora a.d. - Beograd

indikator promene: raniji naziv a.d. i ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do: 30.03.1938.vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad