početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su učestvovala u procesu pripajanja.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
2282 Sveopća hrvatska kreditna banka d.d. ZAGREB - da - - da
2340 "Travers" d.d. za industriju i promet železničkim pragovima ZAGREB - da - - -
2401 "Danica" d.d. za petrolejske proizvode ZAGREB - da - - -
2403 Jugoslovenska Standard oil kompanija d.d. ZAGREB - dadada -
2408 Našička tvornica tanina i paropila d.d. ZAGREB - da - - -
2414 Jugoslovensko d.d. Georg Schieht ZAGREB - da - - -
2606 Gregersenova šumska industrija a.d. ZAVIDOVIĆI - da - - -
2610 Trgovačka banka a.d. ZEMUN - da - - -